Optimus Projesi

AMAÇ: Ülkemizde yaygın kullanım alanı bulunmayan çimento esaslı kompozit yapı elemanlarını geliştirmektir.

HEDEFLER: Şiddetli çevresel etkilere ve hareketli yük etkilerine maruz çimento esaslı kompozit ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSTON A.Ş. ,Mecasolar (İspanya), Advance Composite Fibers (İspanya)

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 36 Ay