Ne Yapıyoruz?

AB Gündeminin Takibi

Avrupa Birliği’nin ülkemizin en büyük ticari, sosyal ve kültürel partneri olduğu fikrinden hareketle Avrupa Birliği üyesi ülke ve kurumları gündemini takip edip, öne çıkan gelişmeleri ilgili birimlere raporluyoruz.

AB Temalı Etkinlikler

İstanbul’da Türk ve Avrupalı kimliğinin ortak unsurlarını daha görünür kılmak adına AB’nin tematik gün ve haftalarına ilişkin çalışma ya da etkinlikler düzenliyoruz.

AB Üyesi Ülke ve AB Kurumlarının Temsilcilikleriyle İlişkiler

İBB’nin fon kaynaklarına erişimini güçlendirmek ve AB gündemini yaşadığımız kente taşımak amacıyla İstanbul’da bulunan AB üyesi ülke temsilciliklerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu ile temaslar gerçekleştiriyoruz.

Fon Başvurularının Koordinasyonu

İBB birimlerinin uluslararası ve ulusal fon kaynaklarına yönelik çalışmalarının başvuru ve yürütülme aşamalarında ihtiyaç duyulan koordinasyon ve iş birliği taleplerini temin ediyoruz.

Proje Çağrıları Hakkında Bilgilendirme

İBB birimlerine, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine görev alanlarıyla uygun proje çağrıları hakkında hem içerik hem de yönteme ilişkin yazışma, yüz yüze görüşme ve toplantılar yoluyla bilgi sunuyoruz.

Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimleri

İBB birimlerinin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin personelinin başta AB fonları olmak üzere uluslararası ve ulusal programlara yönelik eğitimleri Eğitim Müdürlüğü ve farklı paydaşlarımızla işbirliği halinde veriyoruz.

Proje İş Birlikleri Kapsamında Ağ Çalışmaları

İBB birimlerinin proje ortaklıklarında yer almasını kolaylaştırmak amacıyla resmi kuruluşlar, kalkınma ajansları ve STK’lar ile firmalarıyla paydaş toplantıları gerçekleştiriyoruz.

Proje Çağrıları Hakkında Bilgilendirme

İBB birimlerine, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine görev alanlarıyla uygun proje çağrıları hakkında hem içerik hem de yönteme ilişkin yazışma, yüz yüze görüşme ve toplantılar yoluyla bilgi sunuyoruz.

Proje Yürütülmesi

Belirli çağrılar kapsamında başvurulan projelerin, İBB’nin başvuru içeriğiyle ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde yürütülmesini üstleniyoruz.