Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Hibe Programı teklif çağrısı için ön başvurular tamamlandı.

İBB AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları & Eğitim Daire Başkanlığı, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı” teklif çağrısı altında 2 yeni projenin ön başvurusunu 29.06.2020 tarihinde  tamamlamıştır.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bileşenlerinden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-PRO) kapsamında başvuruları yapılan “İSMEK’le NEETler İçin Öncelikli İstihdam  (Prioritised Employment for NEETs with İSMEK)” ve “Gençler İş Hayatına Hazırlanıyor (NEETs Get Ready)” isimli projeler,  mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmayı hedeflemektedir.

İki ön başvurunun başarılı bulunması halinde AB’den yaklaşık 540.000 € katkı alacak olan İBB, aynı teklif çağrısı kapsamında SEDEFED ( Sektörel Dernekler Federasyonu ) ve İstanbul Vakfı ile de ortaklaşa projeler geliştirmiştir.