Mevcut Olumlu Deneyimler Temel Alınarak Kişinev ve Sivastopol Belediyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

AMAÇ :  Bölgesel aktörlerin kapasitelerini geliştirmek, AB’deki üye ve komşu ülkeler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek, diyalog ve işbirliğini teşvik etmektir.

HEDEFLER: Belediyelerde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için projeler geliştirilmesi; Hanelerde, enerji verimli davranışların teşvik edilmesidir.

PAYDAŞ :  Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü (İştirakçi), Kişinev Belediyesi – Moldova, Sivastopol Belediyesi (Ukrayna), Kalkınma ve Sosyal Girişim Enstitüsü  (Moldova), Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği Avrupa Sekreteryası (Belçika), Marmara Belediyeler Birliği

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 28 Ay