Marsite ProjesiMarsite (Marmara Supersıte) Projesi

AMAÇ: Marmara bölgesinde depreme yönelik gerekli araştırmaların ve stratejik eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Marmara Denizi ve çevresindeki kentsel ve kırsal bölgeler için geliştirilen kapsamlı bir izleme faaliyeti ile farklı bilimsel disiplinlerin ve becerilerin koordine edilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Deprem ve Zemin İnceleme Md., Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye (TÜBİTAK, İÜ, İTÜ, KOÜ), Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve İtalya’dan 21 ortak.

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 48 Ay