Kentsel Altyapı Sistemlerinin İklim Değişimi Etkilerine Karşı Uyumlaştırılması Projesi

AMAÇ :   İklim değişiminin su temini ve atıksu yönetimi üstündeki etkisini azaltabilmek için ileri

strateji geliştirebilecek Avrupa ve Dünya’daki kentsel kamu hizmet sektörünü bir araya getirmeyi ve iklim değişimi etkilerine karşı su – atıksu sistemlerini hazırlamaktır.

HEDEFLER: Mevcut çözümleri, yenilikçi uyarlanabilir fikirleri, uzmanlık ve teknolojinin

geliştirilmesi konusundaki bilgi birikimini demontrasyon alanları kanalıyla paylaşmak; bu

sayede, şehirlerin kısa ve uzun vadede iklim değişikliği etkilerine hazır hale getirilmesine

katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ :  Proje’de Türkiye dışında 11 AB üyesi, 3 AB üyesi olmayan ülkeden toplam 35 ortak (şehir su ve atıksu yönetim birimleri ile üniversite‐araştırma kurumları)

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 24 Ay