Katot Işın Tüpleri İçeren Atıkların Geri Dönüşümü

AMAÇ: İstanbul’daki tehlikeli atıkların gayri sıhhi şartlarda bertarafının önlenmesine, bu atıklardaki maddelerin geri dönüşümü için gereken teknolojilerin etkin biçimde kullanılmasına ve geri kazanılan maddelerin ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Katot ışın tüpleri (CRT) içeren monitör, televizyon gibi atıkların geri dönüşümü ile ilgili kurumsal kapasitesini arttırmak, CRT içeren atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisini azaltmak ve CRT içeren atıkların geri dönüşümü ile ortaya çıkan fraksiyonları ekonomiye yeniden kazandırmak, konu ile ilgili paydaşların bir araya gelebileceği ortak ağlar oluşturmak, halkın konu hakkında farkındalığını arttırmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Atık Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD).

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay