Kamu Kullanım Amaçlı Geniş Bant (KKAGH) Kablosuz Haberleşme Alt Yapı Kurulumu

AMAÇ: İstanbul’da, bilişim teknolojileri alanındaki kamu kurum ve kuruluslarına gerek doğal afet gibi olağanüstü durumlarda gerekse olağan günlük yaşamda acil müdahale yeteneği kazandırmak, haberleşme hizmetlerinin sürekliliğini, verimliliğini ve kalitesini geliştirmek ve bu sayede ilgili BIT kurumlarındaki inovasyon kabiliyetini ve bölgenin küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla yeni nesil geniş bant kablosuz bir haberleşme ağı omurgasının kurmaktır.

HEDEFLER: Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vatandaşların kullanımına açık kablosuz genişbantlı bir haberleşme sisteminin altyapısını kurmak, İBB’nin ve bağlı kuruluşlarının halka sunmuş olduğu kamusal hizmetlerin, kurum içi ve kurumlar arası veri iletişiminin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak, rutin-olağan bilgilendirme gereksinimleri ile birlikte olağanüstü ve acil hallerde zorunlu duyuruları ve koordinasyonu yapabilecek beceriyi kazanmak, İstanbul halkına gerek günlük hayatta gerekse acil durumlarda daha hızlı ve kaliteli hizmeti sunacak altyapıyı oluşturmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Elektronik Sistemler Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 9 Ay