Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı Proje Başvuruları

japon_buyukelci

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130’dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

Program Kriterleri ve Başvuru

2015 yılında değerlendirmesi yapılarak 2016 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Proje Dönemi:
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2016 – Mart 2017 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2016 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)

Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:

Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.

Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Tarihi:
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 31 Mart 2015 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

//www.ab-ilan.com/japonya-buyukelciligi-yerel-projelere-hibe-programi-proje-basvurulari/