Jade Projesi

AMAÇ: Aktif yaşlanma ve bağımsız yaşama konusunda uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Evde sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı ve ileri düzey bağımlı hasta bakımı alanlarında AB düzeyinde bölgesel araştırma işbirliği kümeleri kurulması, ortak bir ajanda, eylem planı geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, SWIM (İtalya), Fransa, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye’den toplam 31 ortak.

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 36 Ay