İVAS – İştirakler Bilgi Odaklı Yönetişim Sistemi Kurulması

AMAÇ: İstanbul’un sektörel ve kurumsal ölçekte bilgi teknolojileri ile desteklenmesiyle daha yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesini sağlayarak rekabetçilik düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Üretilen hizmetin, İstanbul halkına en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaştırılmasını sağlayacak “İştirakler Bilgi Odaklı Yönetişim Sistemi” nin kurulması ile üretilen teknolojinin, hem bir ekonomik değere hem de sektörün diğer aktörlerine referans olabilecek bir modele dönüştürülmesinin sağlanması, mevcut mali, personel ve hukuki durumlarının gözlenmesi ve karar mekanizmasının daha hızlı ve daha koordineli işletilmesinin sağlanması, İstanbul için ekonomik değer üretiminde  artış elde etmek, iştiraklerin, hizmet verdiği alanda, bilgi teknolojileri temelli yönetişim sistemiyle desteklenerek daha efektif daha kaliteli hizmet vermesinin sağlanması, sektördeki rekabetçilik kapasitesinin arttırılması, iş süreçlerinin sistemli ve programlı bir şekilde gözlenmesi ile mevcut maliyetlerin azaltılmasını sağlamak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü, ULAŞIM A.Ş. , İGDAŞ A.Ş., İSBAK A.Ş.

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay