İtfaiye E-Akademi

AMAÇ: Proje kapsamında, afet ve acil olaylara müdahalede yerel ölçekte önemli bir role ve yüke sahip olan İ.B.B İtfaiye Daire Başkanlığının idari ve teknik yönden kapasitesinin artırılması, bu şekilde İstanbul’un afetlere ve yangınlara karşı daha güvende olması amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Projede kurum kapasitesinin artırılması için eğitim verilmesi ön görülmüş, zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldıran e-öğrenme metodunun benimsenmesi, eğitim

faaliyetlerinde teknoloji tabanlı e-öğrenme sisteminin kullanılmasıyla verilen eğitimlerin niteliğinin artırılması ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması yoluyla kaynaklardan tasarruf sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay