Istshare Projesi

AMAÇ: Yerel idareler ve iştirak şirketleri arasındaki diyalogu Avrupa Birliği boyutunda arttırmaktır.

HEDEFLER: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı ve iştiraklerinin, AB uyum sürecindeki eksikliklerinin tespit edilmesi ve uyum kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü, Odense Belediyesi (Danimarka)

BAŞLAMA TARİHİ: 2008

PROJE SÜRESİ: 15 AY