istanbul-kalkinma-ajansi-logoKamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 26 bölgede (Düzey 2 Bölgesi) Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 Sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması hakkında Karar”ı ile kurulmuştur. 2009 yılının sonunda İSTKA aktif olarak faaliyete geçmiştir.

İSTKA, 2010 yılından beri mali destek program çağrıları yayınlamaktadır. 2010 yılında “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” ve “Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı”; 2011 yılında “Çevre ve Enerji Dostu İstanbul” ve “Engelsiz İstanbul”; 2012 yılında ise “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” ve “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” konu başlıklarında mali destek çağrıları yayınlanmıştır. 2012 yılı sonunda ilan edilen ve 2013 yılı Şubat ayında başvuru süreci sonlanan çağrılar ise “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma”, , “Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” konu başlıkları ile yayınlanmıştır.

26 Kasım 2013’te yayınlanan 2014 Yılı Mali Destek Programları ise “Afetlere Hazırlık”, “Verimli ve Temiz Enerji”, “Çocuklar ve Gençler”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” ve “Yenilikçi İstanbul” olmak üzere 5 farklı programdan oluşmaktadır.

İSTKA ve mali destek programları hakkında detaylı bilgi için

Devam Eden İSTKA Projeleri

 Hibe Türü  İSTKA
 Programın Adı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
 Proje Başlangıç Tarihi 30.11.2012
 Proje Süresi  12 Ay
 Proje Kodu  İSTKA/2012/BIL/260
 Proje Türü Ulaşım – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 Proje Adı  İETT Akademi Projesi
 Proje Bütçesi(Avro)  6.000.000
 Proje Lideri  İETT Genel Müdürlüğü
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i

 

Devam-Eden-ISTKA-Projeleri için lütfen tıklayınız..

Güncel Teklif Çağrıları

İSTKA’nın en son çağrısı olan 2014 Yılı Mali Destek Programlarına yönelik çağrılar 25 Kasım 2013 tarihinde açıklanmıştır. Açıklanan 7 Mali Destek Programı teklif çağrısı ile toplam 100.000.000 TL değerinde mali destek sağlanacaktır.

Program Adı Program Bütçesi (TL) Proje Başına Asgari / Azami Destek Tutarları (TL) AzamiDestekOranı (%) Son Başvuru Tarihi
Afetlere HazırlıkMali Destek ProgramıISTKA/2014/AFK 10.000.000 200.0001.000.000 90 17.02.2014
Verimli ve Temiz EnerjiMali Destek Programı (İşletmeler)ISTKA/2014/EVI 10.000.000 200.000500.000 50 18.02.2014
Verimli ve Temiz EnerjiMali Destek ProgramıISTKA/2014/EVK 10.000.000 200.0001.500.000 90 18.02.2014
Çocuklar ve GençlerMali Destek ProgramıISTKA/2014/GEN 25.000.000 200.0001.000.000 90 19.02.2014
Küresel Turizm Merkezi İstanbulMali Destek Programı (İşletmeler)ISTKA/2014/TMI 10.000.000 200.000500.000 50 20.02.2014
Küresel Turizm Merkezi İstanbulMali Destek Programı (İşletmeler)ISTKA/2014/TMK 10.000.000 200.0001.000.000 90 20.02.2014
Yenilikçi İstanbulMali Destek ProgramıISTKA/2014/YEN 25.000.000 200.0001.500.000 90 21.02.2014

 

Detaylı bilgi için

İBB’nin Proje Faaliyetleri

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) fonlarının kurumsal kullanımında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, İBB birimleri tarafından hazırlanan projelere sürecin her aşamasında gereken desteği vermek ve bu süreçte denetim / izlemeyi yapmak AB ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

İstanbul’un sorunlarına uluslararası normlarda çözüm getirmeyi amaçlayan söz konusu projeler ile Kurumumuza fon sağlanmasının yanı sıra birimlerimizin teknik ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerine sahip yurtdışı kentleri ile İBB arasında karşılıklı tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması sağlanmakta ve kurumsal imaja katkı sunulmaktadır.

İSTKA mali destek programlarının yayınlanmaya başlandığı 2010 yılından günümüze kadar, birimlerimiz tarafından kurumsal kapasite, çevre, enerji, afet, bilgi ve iletişim teknolojileri, toplumsal sorunlar, ulaşım ve kültür gibi İBB’nin görev alanına giren birçok alanda proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 9 İSTKA projesi tamamlanmıştır. 17 İSTKA projesinin yürütülmesi ise devam etmektedir.

2010-2013 döneminde 13 birimimiz, lider veya ortak olarak yürütmekte oldukları İSTKA projelerini tamamlamıştır. Devam eden 17 İSTKA projesi ile birlikte, son 4 yılda 28 birimimiz İSTKA proje sürecinde yer almıştır.

İSTKA mali desteğinin verilmeye başlandığı 2010 yılından günümüze kadar, Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan (tamamlanan ve devam eden) projeler ile İSTKA’dan yaklaşık 15.2 Milyon TL hibe alınmıştır.

Tamamlanan İSTKA Projeleri

 Hibe Türü  İSTKA
 Programın Adı İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
 Proje Başlangıç Tarihi 20.07.2011
 Proje Süresi  12 Ay
 Proje Kodu İSTKA/2010/İBO/193
 Proje Türü Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 Proje Adı  Süs Bitkileri Üretimi Kapasite Geliştirme ve Deneme Amaçlı Araştırma Merkezi Kurulması Projesi
 Proje Bütçesi(Avro) 707.735
 Proje Lideri Ağaç A.Ş.
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i

 

Tamamlanan-ISTKA-Projeleri için lütfen tıklayınız…

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir