İSTKA 53. Dönem PSM Eğitimi

İstanbul Kalkınma Ajansı 53. Dönem proje döngüsü yönetimi eğitimini 6 – 7 – 8 Nisan 2015 tarihlerinde İBB müdürlüklerinde çalışan proje temsilcilerine yönelik gerçekleştirdi.  3 gün süren eğitimde proje fikri oluşturma, proje yazma süreci, proje bütçesi oluşturma gibi konular katılımcılara anlatıldı. En fazla katılımın AB İlişkileri Müdürlüğünden olan program örnek proje yazılarak bitirildi.