İSTKA 2015 MDP KAZANAN PROJELER AÇIKLANDI

24 Aralık 2014’te; 145.000.000 TL bütçe ve 3 işletmeler, 5 kar amacı gütmeyen kurumlar olmak üzere toplam 8 başlıkta çağrıya çıkan İstanbul Kalkınma Ajansının 2015 yılı mali destek programı başvuruları 20 Mart 2015 itibariyle sona ermiş; İBB de AB İlişkileri koordinasyonunda 13 müdürlük, 3 iştirak ve bağlı kuruluş olan İETT ile 3 aylık bir süreçte yoğun bir tempoda hazırlanarak 20 lider, 4 ortak, 1 iştirakçi olarak toplamda 25 proje ile başvuru yapmıştı.

Başvuru sahiplerinin büyük heyecanla açıklanmasını beklediği İSTKA 2015 MDP kazanan projeler 8 Temmuz 2015 günü İSTKA resmi sayfasında duyuruldu. İBB’nin lider olarak başvurduğu projelerin 11’i hibe almaya hak kazanırken, ortak olarak başvurduğu projelerin 1’i ve iştirakçi olduğu 1 proje hibe almaya hak kazandı.

145 milyon TL ile çağrıya çıkan İSTKA 2015 MDP’ye başvurular da çok yoğundu. İlçe belediyeleri, kurum, kuruluş ve işletmelerin başvuruda bulunduğu programlarda en çok başvuru Yenilikçi İstanbul başlığına oldu. İBB birim ve iştirakleriyle lider, ortak ve iştirakçi olarak başvurduğu toplam 25 projeden 13’ü geçti. İSTKA’da kazanan toplam proje sayısı ise 161 oldu. İBB birim ve iştirakleriyle proje kazanan kurumlar içerisinde 13 proje ile en çok projesi kazanan kurum oldu.

İSTKA 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINDAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BİRİMLER

ORTAK/İŞTİRAKÇİ OLARAK YER ALINAN PROJELER