İş’te Engel Yok – Özürlü Gençler İstihdam

AMAÇ: İstanbul’da yaşayan özürlü gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlamalarına; eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılmasına, özürlü gençlerin  sosyal hizmetlere erişimleri artırılarak onlara eşit fırsatlar sunulmasına katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Özürlü gençlerin bağımsız yaşam, meslek, kişisel gelişim, sanat, spor eğitimleri ile sosyal yaşama katılımlarının sağlanması ve/veya arttırılması, özürlülere bağımsız yaşam eğitimleri, mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek onların istihdama hazır hale getirilmesi, bu bireylerin meslek sahibi olmalarının sağlanması, mevcut işlerinde devamlılıklarının ve kariyer gelişimlerinin sağlanması, özürlü bireylerde ve toplumda özürlülerin bağımsızlaşmalarıyla ilgili farkındalık oluşturulması, özürlünün teorinin yanı sıra pratik bilgilerle iş dünyasına hazırlanmasının sağlanması, işverenlerin özürlü istihdamıyla ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Engelliler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay