İstanbul’un Dijital Kütüphanesi

AMAÇ: IBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde bulunan kültürel miras değerindeki materyallerin sayısallaştırılarak içinde bulunduğumuz zamanın teknolojinin imkânlarıyla uyumlu hale getirilmesi, korunması, yeni nesillere aktarılması, tanıtılarak akademik çalışmaların önünün açılması, yönetilebilir, erişilebilir ve paylaşılabilir bir forma dönüştürülerek disiplinler arası faaliyetlere hizmet imkanı sunulması ve bu kültürel mirasın tescillenmesinde elzem olan toplu dijital veri platformu çalışmalarının temellerinin atılmasıdır.

HEDEFLER: Dünyadaki elektronik kültüre yönelim ve Türkiye’nin Kültürel Miras niteliğindeki eserlerinin sahipliği açısından değeri çok ciddi önem taşımaktadır. Her alanda olduğu gibi İstanbul Türkiye’nin lokomotifi düşüncesiyle arşivimizde farklı şehirlere hatta ülkelere ait kültürel miras niteliğindeki eser olmasına rağmen bu projeyle basta İstanbul olmak üzere dünya standartlarında Dijital İstanbul Kütüphanesi kurmak hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Kütüphaneler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2018

PROJE SÜRESİ: 18 Ay