İstanbul’daki Kütüphanecilerle Erasmus+ Programı Kapsamında Projeler konuşuldu

Proje Koordinatörümüz Meryem Arslan Gürsoy, Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslar arası Finans Merkezi Müdürlüğü Eurodeskibb olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ulusal Ajans’ın çalışmalarından bahsettikten sonra Erasmus+ programının çalışanlar için hangi fırsatlar içermekte olduğunu, bu fırsatlardan nasıl faydalanabilinecekleri hakkında bilgilendirmeler de bulundu.

Gürsoy; Erodesk İBB temas noktası olarak kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar gibi sosyokültürel kurumlar ve üniversite öğrencilerine online veya telefonla soru yanıtlama, proje yazma eğitimi, workshop çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarını sürdürdüklerini ifade etti. Gürsoy; Eurodesk İBB olarak proje yazma eğitimlerini talep olması halinde oluşturulacak küçük guruplar şeklinde düzenleyeceklerini katılımcılarla paylaştı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Erasmus+’nın “ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği” başlığı hakkında bilgi veren proje koordinatörümüz Çiğdem Paşaoğlu; paydaşlar (özel işletmeler, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel idareler/STK’lar) ile mesleki eğitim kurumları arasında yapılandırılmış olan uzun dönemli işbirliğini teşvik etmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca resmi ya da özel statüdeki farklı eğitim/öğretim kurumları ile gençlik sektörleri arasında bilgi paylaşımı vasıtasıyla köprüler oluşturmak için sektörler arası işbirliğinin önemine değindi. Paşaoğlu; ilgili sektörün rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunmak için sektör odaklı işgücü piyasasının ihtiyaçlarına mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir