İstanbul Yerel Yönetimler Akademisi Projesi

AMAÇ: Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’un ar-ge ve yenilik çalışmaları ile yerel yönetimler alanında cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak, teknolojik yoğun ürün ve hizmetleri üreterek İstanbul’un ar-ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşmesine yardımcı olmaktır.

HEDEFLER:  İBB’nin yerel yönetim alanında var olan bilgi birikim ve tecrübelerini transfer edeceği ortak kullanım alanı olan İstanbul Yerel Yönetimler Akademi’sini Üniversite-Uluslararası kuruşlular ve Yerel Yönetim işbirliği ile oluşturarak İstanbul için katma değer üretmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Yıldız Üniversitesi, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay