İstanbul Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Renew-IST)

AMAÇ: Türkiye’nin en büyük cari açık kaynağı ve temel sorunlarından biri olan enerji güvenliğine çözüm önerisi olarak sürdürülebilir bir bakış açısı ile yenilenebilir enerji üretim ve depolama konularında uzman, kamu-üniversite-sanayi-STK is birliği odaklı bir araştırma ve geliştirme merkezi (RENEW-IST) oluşturmaktır.

PAYDAŞ : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2021

PROJE SÜRESİ: 18 Ay