TOPUK

AMAÇ: TOPUK projesi kadınların toplu taşımaya erişimini güvenli, emniyetli ve konforlu hale getirmek için katılımcı bir yöntem sunulması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER:  Proje kapsamında farklı kentlerde yapılacak uygulamalar için bir örnek oluşturulması hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Ulaşım Planlama Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2022

PROJE SÜRESİ: 3Ay