İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri – Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi

AMAÇ: İstanbul’da yaşayan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan ya da kalabilecek durumdaki dezavantajlı grupları (engelli bireyler, sokak çocukları, sokağa düşme riski bulunan çocuklar) farklı ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunarak sosyal yoksunluk durumundan çıkarılarak sosyal hayata katılımlarının arttırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanması ve İstanbul’da yaşayan diğer kent sakinleri ile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Dezavantajlı bireylere (engelli bireyler ve sokak çocukları) Bağımsız Yaşam Eğitimleri verilerek onların sosyal yaşama kimseye muhtaç olmadan bağımsız bireyler olarak katılımlarının sağlanması, dezavantajlı bireylerin (engelli bireyler, sokak çocukları ve risk altındaki çocuklar) vasıflı işlerde istihdam edilebilirliğinin arttırılması amacı ile yaratıcı endüstriler alanında ve hizmet sektörlerinde mesleki eğitimler almalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Engelliler Müdürlüğü, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2013

PROJE SÜRESİ: 18 Ay