İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge Monitoring Merkezi

AMAÇ: Proje kapsamında kentsel yaşam kalitesi çalışmalarının İstanbul için uluslararası standartlarda ele alınıp en verimli şekilde yapılmasına olanak sağlayacak bir merkezin oluşturulması amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Çevre Düzeni Planı kapsamına giren yaşam kalitesi yüksek İstanbul vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılacak bu çalışma ile kurulan yaşam kalitesi monitoring merkezi hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bir sonraki aşama olan kentsel yaşam kalitesini izleme ve yaşam kalitesini yükseltme stratejileri üzerine çalışılacak altlığın oluşturulması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Şehir Planlama Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay