İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AB İlişkileri Müdürlüğü Koordinasyonunda İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Desteğiyle 2018 Avrupa Gençlik Başkenti Başvurusunu Yaptı.

haber_genclik_baskent

Avrupa Gençlik Başkenti, bir yıllık bir sure için bir Avrupa şehrine gençlikle ilgili kültürel, sosyal, politik ve ekonomik yaşam ve kalkınma alanında çalışma şansı veren Avrupa Gençlik Forumu tarafından verilen bir ünvandır. Avrupa Konseyi üye ülkelerden tüm belediyeler başvuru yapmaya davetlidir.

İlk Avrupa Gençlik Başkenti unvanı 2009 yılında Rotterdam’a verildi, daha sonra sıra ile Torino (İtalya), Antwerp(Belçika), Braga (Portekiz), Maribor(Slovenya), Thessaloniki(Yunanistan) takip etti. 2015 yılı için bu unvan Cluj-Napoca (Romanya), 2016 yılı için Ganja (Azerbaycan), 2017 yılı için Varna’ya verilmiştir.

Ülkemizdeki gençlik politikalarının ve 2018 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İstanbul’un hedef grubu, 14-29 yaş aralığında bulunan bireyler olarak kabul edilmektedir. Gençlerin yaş, cinsiyet, ekonomik, sosyal, ailevi ve kültürel durumları, eğitim seviyeleri, yaşadıkları yerler vb. hususlar göz önünde bulundurularak, gençlerle uygun iletişim kanallarının kurulması, kamu ve yerel yönetim politikalarının oluşturulmasında büyük öneme sahiptir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir yerel yönetim kurumu olarak yürüttüğü gençlik hizmetleri ile ilgili politikası da; Ulusal Gençlik Politikası ile paralel ve eşgüdümlü hareket eden bir gençlik politikasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Politikası’nın temel amaçları;

  • Gençlik algısını doğru bir zemine oturtmak,
  • Gençliğin ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek,
  • Gençlerle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşları belirlemek, bunlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,
  • Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek için gerekli destek ve teşviki sağlamak,
  • Kaynakları gençliğin gelişimini tam anlamıyla sağlayacak şekilde kullanmak,
  • Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
  • Gençliğin Avrupa Vatandaşlığı bilincini geliştirmek,
  • Gençliğin birey olma bilincini geliştirmek,
  • Farklı genç grupların ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine imkân sağlamaktır.

İBB, bu amaçlar doğrultusunda; AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle 2018 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunu yaptı. 6 Mart 2015’te resmi olarak kabul edilen başvuru için ilk 5’e kalan şehirler 29 Nisan 2015’te açıklanacak.