İstanbul AB’ ye Hazırlanıyor

AMAÇ: İstanbul’daki yerel yönetimlerin AB sürecinde farkındalıklarını arttırmak, ilgili birimlerin teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmaya katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Şehir eşleştirme programı ile İstanbul ilindeki yerel yönetimler ve AB ülkelerindeki muadilleri arasında sürdürülebilir bağlantıların kurulmasının sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : AB ve İFM Müdürlüğü ,İstanbul Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği, İl Özel İdaresi, Marmara Belediyeler Birliği, İSTKA, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisadi Kalkınma Vakfı

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 24 Ay