ISEÇOM Projesi – Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Müdahale Projesi

AMAÇ: Gelişimsel yetersizlik alanında özel eğitime gereksinim duyan engelli çocukların erken çocukluk döneminden itibaren tespit edilebilmesi ve gelişim basamaklarına uygun olan eğitimlerinin sağlanması amacıyla çocukların hayatında önemli rol oynayan beşeri altyapının güçlendirilmesi ve risk altında olan bu grubun yaşam kalitesini yükseltecek, akranlarıyla eşit koşullara gelmelerine fayda sağlayacak, etkisi kanıtlanmış hizmet altyapısıyla desteklenmiş bütüncül bir rehabilitasyon modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

HEDEFLER: İstanbul bölgesinde ikamet eden; gelişimsel yetersizliği olan veya gelişimsel yetersizliği olma riski bulunan çocukların tespit edilmesi; gelişimsel değerlendirmelerinin, çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun müdahale planının ve gerekli uygulamaların yapılmasının amaçlandığı; kurum kadar aileyi de eğitim sürecinin içine katarak eğitimin çocuğun hayatında önemli olan tüm aktörlerin katılımıyla, bütüncül bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân verecek kurumsal bir modelin meydana getirilmesi hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Engelliler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2016

PROJE SÜRESİ: 12 Ay