Isatıst Projesi

AMAÇ: Turizm işletmecilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara işgücünü sağlayacak eğitim ve istihdam modelinin geliştirilmesini sağlamaktır.

HEDEFLER: Fatih ilçesinde yaşayan, işsiz ve niteliksiz, 18 – 26 yaş arası, ilköğretim ve lise mezunu 80 gencin mesleki eğitimler yoluyla turizm sektöründe istihdam edilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, TUROB (Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği)

BAŞLAMA TARİHİ: 2009

PROJE SÜRESİ: 12 Ay