IPA: 2014’de Batı Balkanlar ve Türkiye’deki reformları desteklemek üzere 2 milyar €’luk paket

pic_ipa_01
Avrupa Komisyonu – Basın Bildirisi, Brüksel, 17 Aralık 2014

Avrupa Komisyonu, AB’ye katılmak isteyen ülkelerde reformları desteklemeye yönelik katılım öncesi mali yardım programlarının (IPA) 2014 paketini 17 Aralık’ta  tamamladı.  Bu çerçevede, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye IPA kapsamında toplam 2 milyar €’luk fondan faydalanabilecektir.

Komisyon’un Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır; “Bu fonlar yargı ve kamu idaresinin modernleştirilmesinden genişleme ülkeleri ile AB Üye Devletleri arasında altyapı ve bağlantısallık yatırımlarına uzanan, bir dizi somut demokratik ve ekonomik reformu destekleyecektir. Bu şekilde bölgede istikrar, ekonomi ve yatırım potansiyeli daha da güçlendirilecektir.”

AB desteğinin daha etkin şekilde kullanımını ve AB standartlarının benimsenmesini ve uygulanmasını öngören programlar, kamu idaresinin reformdan geçirilmesine yönelik projelerle daha iyi yönetişim üzerinde odaklanacaktır. Bunlara ilaveten, yargı ve temel haklar alanında daha fazla reform gerçekleştirilmesini ve organize suçlarla ve yolsuzlukla mücadelenin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ülke bazında ayrıntılı bilgi:

Ülke € tutarı Finanse edilen başlıca sektörler
Arnavutluk 66,746,389.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
Bosna Hersek 22,581,834.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Rekabetçilik ve Yenilik, Yerel Kalkınma Stratejileri, Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
2014 ulusal programı 52,717,811.25 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Rekabetçilik ve Yenilik
2014 – 2016 çok-yıllı eylem programı 81,271,609.70 Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, Ulaştırma
Kosova 66,050,000.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik, Tarım ve Kırsal Kalkınma
Karadağ 35,707,300.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, Ulaştırma, Rekabetçilik ve Yenilik, Tarım ve Kırsal Kalkınma
Sırbistan 115,090,000.00 Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik ve Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar.
Türkiye
2014 ulusal programı 366,040,000.00

 

Demokrasi ve Yönetişim, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar, Enerji, Tarım ve Kırsal Kalkınma
2014-2016 çok-yıllı eylem programı 793,090,000.00 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Rekabetçilik ve Yenilik, Ulaştırma ve Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele
Sınır ötesi programlar 11,400,000.00 Turizm, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Çevrenin korunması, İstihdam, Hareketlilik, Sosyal İçerme, Rekabetçilik, KOBİler, ticaret ve yatırımlar, Gençlik, eğitim ve beceriler
Sivil Toplum Aracı 2014 – 2015 68,700,000.00 Sivil toplumun güçlendirilmesi, medya özgürlüğü
Birden fazla ülkeli 152,600,000.00 Yatay destek, bölgesel yapılar ve ağlar, bölgesel yatırım desteği, bölgesel işbirliği
Sel sonrası toparlanma ve sel riski yönetimi için özel tedbirler 127,000,000.00 Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel sonrası toparlanma ve sel önleme
Destekleyici tedbirler 21,082,478.00 Mali Denetim, Değerlendirme, İzleme, Bilgi ve İletişim, Bosna Hersek’de Yüksek Temsilci Ofisine destek

 

Kaynak: //avrupa.info.tr/tr/bilgi-kaynaklari/haber-arsivi/news-single-view/article/ipa-2014de-bati-balkanlar-ve-tuerkiyedeki-reformlari-desteklemek-uezere-2-milyar-EURluk.html