Instant Mobility Projesi

AMAÇ: Kişinin tercihine bağlı olan gerçek zamanlı bireyselleşmiş seyahat (ulaşım) seçenekleri ve seçilecek çeşitli senaryolar ile bu senaryoların uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Eş zamanlı olarak kentsel ulaşımın her alanına (kamusal ve özel ulaşım hızlı ve şahsi araçlar, yolcular ve ürünler) hitap edecek senaryoların oluşturulması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSBAK A.Ş., Trafik Müd., Thales (Fransa), Atac Spa (İta), CEA List (Fra), Centro Ricerche Fiat (İta), DHL (İsp),  DLR (Alm), Ericsson (Alm), ERTICO (Bel), France Telecom (Fra), INRETS (Fra), Mizar Automazione (İta), NAVTEQ  (Hol), Nice Cote d’Azur (Fra), Pertimm (Fra), Statens Vegvesen (Nor), Telefonica I+D (İsp), Telecom Italia (İta), Valeo (Fra), Volvo Technology Corp. (İsv), VTT (Fin)

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 23 AY