İnovasyon Network Ağı Çalışması

Paydaşlar: Tech İstanbul

Amaç: İnovasyon ekosistemindeki birçok farklı sektörün ve aktörün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde bir araya gelmesi ve işbirliği kurması için kurulmuştur.

Katkısı: İstanbul’daki vatandaşların teknoloji sektöründeki fırsatlara erişmesi, işlerini büyütmesi için en yeni bilgi ve kaynaklara erişilmesini yerel yönetim eliyle sağlanacaktır.

Yurtdışı ve yurtiçi örnek uygulamalar (techlondon,startups watch gibi ) incelenmiş olup , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & İSBAK A.Ş. ile birlikte platform kurma çalışmaları devam etmektedir.