İnovasyon Komitesi Yönetim Modeli Çalışması

Amaç: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin inovatif olarak yapmış olduğu tüm hizmet ve ürünlerin tek elden kontrolünün ve belirli bir misyon doğrultusunda devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

Katkısı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının verimli kullanılması ve yeni kaynaklar geliştirilmesini sağlamaktır.

Modelin taslak çalışması tamamlanmıştır.