İgep – İç Göç Entegrasyon Projesi

AMAÇ: Büyükşehir Belediyelerinin iç göç kaynaklı sosyo-ekonomik problemlerinin azaltılması ve göç temelli stratejik eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Belediyeleri’nin sosyo-ekonomik uyum sürecinin yumuşatılması ve göçten kaynaklanan çevresel problemlerin çözümüne destek sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : AB ve İFM Müdürlüğü, Devlet Planlama Müsteşarlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2008

PROJE SÜRESİ: 24 Ay