İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilen ulusal ölçekte stratejik öneme sahip ve çok boyutlu bir proje kapsamında yürütülmektedir.

9.Kalkınma Planı’nda yer alan “İstanbul’un 10 yıl içinde bölgesel, 30 yıl içinde ise küresel bir finansal merkezi olması” hedefi doğrultusunda; kamu ve özel sektör işbirliği ile “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Strateji Belgesi” hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu’nun onayının ardından 02.10.2009 tarihinde 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ulusal Kalkınma Planı’nda da yer alan İstanbul’un uluslararası bir finansal merkezi olarak geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 01.05.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle Kalkınma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde İstanbul Finans Merkezi (İFM) Organizasyonu oluşturulmuştur.

İstanbul’un 10 yıl içinde bölgesel, 30 yıl içinde ise küresel finans merkezi olması vizyonu çerçevesinde;

  • Uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulması,
  • Finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması,
  • Vergi sisteminin basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi,
  • Düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi,
  • Fiziksel altyapının güçlendirilmesi,
  • Teknolojik altyapının güçlendirilmesi,
  • Nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanması ve
  • Dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına

yönelik çalışmalara başlanmış ve 8 grupta toplanan bu çalışmaları yürütmek üzere de 8 adet komite oluşturulmuştur.

ifm_hakkinda

Bu kapsamda İFM organizasyonunda; Altyapı, Hukuk, Vergi, İnsan Kaynakları, Piyasalar ve Enstrümanlar, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve, Teknoloji ile Tanıtım ve İmaj Komiteleri ile ulusal ve uluslararası danışma kurulları oluşturulmuş ve bunların ana koordinasyonu İFM Yüksek Konseyi’ne verilmiştir.

İlgili kamu kurumlarından her bir komiteye başkanlar ve üyeler atanmış ve söz konusu komitelerden Altyapı Komitesi çalışmalarının yürütülmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu kılınmış olup,  ilgili çalışmalar Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Müdürlüğümüz bu kapsamda; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturmakta, çalışmaları gerek yürütücü gerekse yönlendirici ve koordine edici faaliyetler gerçekleştirmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir