İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Organizasyonu kapsamında çalışan 8 komiteden bir tanesi de başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tarafından yürütülen İFM Altyapı Komitesi’dir. İFM Altyapı Komitesi; İstanbul’un mevcut altyapı sorunlarını tespit etmek ve sorunlu alanlara yönelik öneri ve eylem planı geliştirmekle sorumlu kılınmıştır. Bu kapsamda komitenin görevleri; fiziksel altyapının iyileştirilmesi başlığı altında, “İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır.” şeklinde tanımlanmıştır.

İFM Altyapı Komitesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin yanı sıra İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, ilgili Bakanlıkların taşra teşkilatları, TC Merkez Bankası, BDDK, SPK, Borsa İstanbul vb. kurumlardan temsilciler yer almaktadır.

İFM Altyapı Komitesi’nde temsil edilen kurumların tam listesi için lütfen burayı tıklayınız.

02.10.2009 tarih, 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi’nde; “Fiziksel Altyapının İyileştirilmesi” başlığı altında yer verilen (16) sıra numaralı öncelikte; “İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır.” ifadesine yer verilerek devamında:

“İFM Projesi çerçevesinde belirli bir bölgeye odaklanılmayacaktır. Öte yandan, yaşam alanları, güvenlik ve ulaşım imkânları ile teknoloji alanında kalite ve standartların yükseltilmesi için İstanbul genelinde yapılacak tüm çalışmalar İFM Projesini de destekleyecektir.

Gerekli ofis ve konut stokunun oluşturulmasına yönelik olarak finansal kuruluşların kümeleneceği ve çalışanlarının ikamet edeceği bölgelerde deprem ve güvenlik risklerini minimize edecek yapı teknolojileri kullanılacak, yeni teknolojileri kapsayan gayrimenkul yatırımları oluşturularak şehrin yaşam kalitesi yükseltilecektir.

En az beş yıllık bir ulaştırma master planı çerçevesinde İstanbul’un yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları etkin ve hızlı bir ulaşıma imkan sağlayacak şekilde yapılandırılacak, şehir içi ulaşım (hava-deniz-kara-raylı sistem) projeleri tamamlanarak, özellikle havaalanı-kent merkezleri bağlantıları farklı ulaşım sistemleriyle entegre edilecektir.

İstanbul’un, yabancılara da hizmet verebilecek şekilde sağlık, eğitim, eğlence, konaklama ve barınma imkânlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır” şeklinde detay bazda yapılması gereken çalışmaların önceliği belirlenmiştir.

Bu ana görevin yanı sıra, söz konusu Eylem Planı’nda Öncelik 21: Nitelikli İşgücünün İstanbul’a Çekilmesi Sağlanacaktır kapsamında yer alan İstanbul Valiliği’nin sorumluluğundaki Eylem No 63’te “İnsan kaynağının sosyal yaşam kalitesinin artırılması” konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili kuruluş olarak tanımlanmıştır.

Tanımlanan görev alanı çerçevesinde gerekli faaliyetlerin, ilgili kurumların aktif katılımıyla etkin ve koordineli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 6 adet çalışma grubu oluşturulmuştur:

  • Ulaşım, Enerji ve Bilgi İletişim Teknolojileri
  • Kümelenme, Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Güvenlik
  • Doğal Afetler

ifm_altyapi_komite_sema

Çalışma gruplarının koordinasyonu, Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Çalışma gruplarında, Komite üyelerinin dışında da konuyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.

Kümelenme, Ofis, Konut, Konaklama ve Kongre Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; İFM vizyonu doğrultusunda Kentte finans merkezi yapılanmasına uygun veya bu yapılanmayı destekleyecek bölgelerin “kümelenme” temelli araştırılması, İstanbul’un ofis ve konut stoku ile konaklama ve kongre olanaklarını incelenmesi ve İFM yapılanmasını destekleyecek stratejilerin geliştirilmesi konularında görev yapmaktadır.

Kümelenme – Konut – Ofis – Konaklama – Kongre Çalışma Grubu İBB Şehir Planlama Müdürlüğü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
İstanbul Kalkınma Ajansı
Borsa İstanbul A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
İstanbul Kalkınma Ajansı

 

Ulaşım, Enerji ve İletişim Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; İFM vizyonu doğrultusunda İstanbul’un kent içi, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının etkin ve hızlı bir ulaşıma imkan sağlayacak şekilde yapılandırılması, kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanması ve hızlı/etkin bilişim altyapısının tesisi için mevcut durumun tespit edilerek, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları belirleme konularında görev yapmaktadır.

Ulaşım – İletişim – Enerji Çalışma Grubu İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü
İBB Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü
İstanbul Kalkınma Ajansı
Karayolları Genel Müdürlüğü
TCK 1. Bölge Müdürlüğü
Borsa İstanbul A.Ş.

 

Eğitim Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; İstanbul’un sunduğu eğitim olanaklarını İFM vizyonu doğrultusunda ele alarak, eğitim altyapısının geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim Çalışma Grubu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İstanbul Lisesi
Özel Acarkent Doğa Anadolu Lisesi
Özel MEF Uluslararası İlköğretim Okulu
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi
Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Tarık Us İlköğretim Okulu

Sağlık Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; İstanbul’un sunduğu sağlık olanaklarını İFM vizyonu doğrultusunda ele alarak, sağlık altyapısının geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Sağlık Çalışma Grubu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü
İBB Engelliler Müdürlüğü
İstanbul Valiliği

Doğal Afetler Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; finansal kuruluşların kümeleneceği ve çalışanlarının ikamet edeceği bölgelerde deprem ve güvenlik risklerini en aza indirecek önlemlerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Doğal Afetler Çalışma Grubu İBB Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İSKİ Plan Proje Dairesi Başkanlığı
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Güvenlik Çalışma Grubu

Bünyesinde merkezi ve yerel idare kuruluşlarının yanı sıra finans sektöründen de temsilcilerin yer aldığı bu çalışma grubu; finansal kuruluşların kümeleneceği ve çalışanlarının ikamet edeceği bölgelerde güvenlik risklerini en aza indirecek önlemlerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Güvenlik Çalışma Grubu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Etiler Polis Meslek Eğitim Yüksek Okulu
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği
İBB Trafik Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü A.K.K.M. Daire Başkanlığı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü – Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü – Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ar-Ge Şube Müdürlüğü
İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir