İETT Dijital Dönüşüm Merkezi Kurulması

AMAÇ: IETT Bünyesinde ITICÜ ULASTIRMA Merkezi Ile birlikte, TRAP Derneğinin katkılarıyla bir dijital dönüşüm ofisi kurularak IETT tarafından toplanan verilerin analiz edilmesi ve hali hazırda veri akısı olmayan yolcu iniş sayılarının sensor geliştirmeleri ile elde edilmesi sağlanacaktır. Derlenen verilerin veri tabanına aktarılarak IETT’nin planlama çalışmalarında verimlilik odaklı iyileştirmelerde kullanılması sağlanacaktır.

PAYDAŞ : İETT

BAŞLAMA TARİHİ: 2021

PROJE SÜRESİ: 18 Ay