İETT Akademi

AMAÇ: İstanbul’da toplu ulaşım kalitesini yükselterek bilgi ve teknoloji kullanımını kolaylaştıran, bölgesel düzeyde kalkınmanın sağlanmasına küresel düzeyde rekabetin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Bölgenin işgücü rekabetini ve yenilik üretme kapasitesini güçlendirmek, kurum ve kuruluşların hizmetlerinde bilgi ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : İETT Genel Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay