İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi

AMAÇ: Mevcut içme suyu şebekesindeki su kayıp ve kaçaklarının izlenmesi ve kontrolünü sağlayarak kayıp kaçak oranının minimize edilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: İSKİ 2012 stratejik hedefleri içinde yer alan “Su kayıp/kaçaklarının azaltılması” eylemini başlatmak ve bunun bir neticesi olarak daha büyük ölçekli yatırım kararlarına öncülük etmek, kararların alınmasına kısa vadede etki etmek ve yönlendirmek, su kayıp ve kaçaklarının yönetilmesi ile ilgili olarak, İstanbul’un içme suyu sistem analizini yaparak bir izleme ve kontrol sistemi geliştirmek, su kayıp ve kaçaklarının izlenmesi ve kontrolü ile ilgili kurumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasını sağlamak, kontrol edilebilir, ölçülebilir bölge ve alt bölgelerin oluşturulmasını sağlamak, izole ölçüm bölgeleri bazında su kayıp ve kaçak oranlarını otomatik olarak hesaplayabilecek ve raporlayabilecek masaüstü ve web tabanlı coğrafi bilgi sistemi yazılım’ını geliştirmek hedeflenmiştir.

 PAYDAŞ : İSKİ – Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 3 Ay