İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması

AMAÇ: İstanbul’daki kütüphane ve bilgi merkezlerinin bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak, işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilerek işlevsel hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: İBB Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış nadir eserlerin sayısal tarayıcılar ile taranarak elektronik ortamda depolayıp Intranet ve Internet üzerinden hizmet sunmak, İBB Atatürk Kitaplığı’ndaki Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış 400000 adet nadir eserin kataloglama ve nitelemelerinin uluslararası kütüphanecilik ve arşivcilik standartlarına uygun hale getirmek, eserlerin bibliyografik künye bilgilerine ve görüntülerine ulaşımın mekan ve zamandan bağımsız olarak daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasına imkân sağlamak ve proje sonrası yapılacak benzer faaliyetlere yönelik Ar-Ge alt yapısı oluşturmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay