İBB Ekibi Hollanda’nın Venlo şehrinde partneri olduğu POP-MACHINA Projesinin Genel Kurul Toplantısına Katıldı.

 POP MACHINA –Döngüsel Ekonomi Modeli Kapsamında Ortak Üretim: Bir Topluluk Yaklaşımı

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Ufuk 2020 kapsamında Avrupa’dan 23 ortakla birlikte yürütülen POP-MACHINA Projesi İBB AB İlişkileri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde ve İSTAÇ A.Ş , Planet Turkey ve Koç Üniversitesi ortaklığında 48 ay sürecek olan  çalışmalarına 1 Haziran 2019’da başlamıştır.

Proje ortaklarından biri olan Hollanda’nın ev sahipliğinde  Venlo şehrinde  tüm ortakların   katılım sağladığı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Pop-Machina Projesi kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik şehirlerin  sunumlarının yer aldığı ve çalıştayın yapıldığı iki gün süren toplantıda  atıklardan elde edilecek geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye nasıl katkı sağlanacağı ve  bunu yaparken de yerel toplulukların döngüsel ekonomi kapsamında nasıl geliştirileceği, potansiyellerini yükseltmeye yönelik şehirlerin neler yapacağı  tartışılmıştır.

Proje kapsamında Geleceğin Fabrikası (factory-of-the future) ve Blok Zinciri (blockchain) gibi en yeni teknolojilerden ve kentsel planlama ve mimarlık gibi disiplinlerden faydalanarak belediyelerdeki mevcut ve yeni girişimlerle birlikte bir ağ oluşturmaya yönelik ayrıntılı bir topluluk katılımı oluşturulması da kararlaştırılmıştır.

POP-MACHINA’nın kentsel gelişim çerçevesi, Leuven, Pire, Selanik, Santander, İstanbul, Kaunas ve Venlo olmak üzere 7 yerel yönetime pilot projeler halinde uygulanacaktır. Bu kentsel gelişim çerçevesi, topluluklar arası döngüsel işbirliğine dayalı üretimle birlikte şehirlere nasıl bir döngüsel ekonomi modeline doğru yönelecekleri konusunda yol gösterecektir.

Tüm bu çalışmalara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında  POP-MACHINA Projesi’nin  lansman toplantısını ve  paydaşlarıyla bir çalıştay gerçekleştirecektir.

POP MACHINA Döngüsel Ekonomi Modeli Kapsamında Ortak Üretim, bir topluluk yaklaşımıdır.