İBB AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğü, Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleşmesi planlanan 2 yeni projenin ön başvurusu tamamlandı.

İBB AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğü, Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleşmesi planlanan 2 yeni projenin ön başvurusu tamamlandı.AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bileşenlerinden “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-PRO) kapsamında, Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ön başvurusu yapılan “Upgrade Your Future”  ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından ön başvurusu yapılan  “Better Jobs, Better Future for the Women of Istanbul” isimli projelerin  kazanılması  durumunda yaklaşık 365.000  € hibe alacak olan İstanbul şehri,  cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır işleri yaklaşımını desteklemeyi ve İstanbul halkının istihdam edilebilirliği ve istihdamı için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir.