AI4CITIES

AMAÇ: Şehirlerde CO2 emisyonlarını enerji ve mobilite alanlarında azaltmaya yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan benzersiz ve yenilikçi dijital çözümlerin sağlanması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: Ticarileşme Öncesi Tedarik’te (PCP) kamu kurumlarının ortak bir ihale açıp firmalardan gelen teklifleri değerlendirmeleri hedeflenmektedir. Sonrasında ise 3 faz halinde, ilgili firmalar Ar-Ge çözümlerini geliştirerek sunacaklardır.

PAYDAŞ : Bilgi İşlem Müdürlüğü, AB İlişkileri Müdürlüğü, Enerji Yönetimi Ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2020

PROJE SÜRESİ: 36 Ay