Horizon2020 Programı Akıllı, Temiz Ve Entegre Ulaşım 2015 Çağrıları İçin Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasında sağlayacak olduğu araştırma geliştirme hibe programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, “Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım” çağrı başlığı altında hazırlanacak proje tekliflerinin hazırlanmasına destek olmak, olası proje katılımcılarını program hakkında bilgilendirmek, komisyon üyeleriyle görüşerek, programla ilgili sorulara yanıt alabilmek, katılımcıların yüz yüze görüşmelerine ortam yaratarak, proje fikirlerinin ortaya çıkmasına, olgunlaşmasına ve proje konsorsiyumların oluşturulmasına zemin hazırlamak amacıyla Horizon 2020 programı “Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Bilgi Günü ve Proje Pazarı” 2 Şubat 2015’te Belçika’nın başkenti Brüksel’de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Sabah yapılan oturumda: Avrupa Birliği Ar-Ge Programı olan Horizon 2020 Programı’nın genel bir tanıtımı, program kapsamındaki “Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım” çağrı başlığı ve ağ kurma fırsatları, ulaşım ve sosyo-ekonomik alanlarda yaşanan zorluklar, ulaşım başlığı altında yer alan konular ve projenin Avrupa Komisyonu’na sunulması ile hibe sözleşmesinin imzalanması arasında yer alan süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda ise; ulaşım alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşların ve araştırmacıların bir araya gelmesi sağlanarak ikili görüşmeler gerçekleştirildi ve olası proje konsorsiyumları oluşturulması amacıyla fikir alışverişinin yapılması sağlandı.

Avrupa Birliği’ne üye ve aday devletlerden katılımın olduğu programa İBB AB İlişkileri Müdürlüğü adına Proje Koordinatörü Ali BAYINDIR, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünden Fatma Betül GÜNEY AKBIYIK, Trafik Müdürlüğünden Melek ALTUNTAŞ ve İETT – İş Zekası ve Proje Yönetim Müdürü Fatih CANITEZ katılım sağladı.