Hollanda Başkonsolosluğu Ziyareti

AB İlişkileri Müdürü Dr. Hüseyin Sert Bey ve ekibinde yer alan Proje Koordinatörleri Akın Özkardaş ve Ülkü Gül Hollanda‘nın İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve Hollanda Başkonsolosluk görevlisi Sirel Ceren Erten’in katıldığı toplantıda Başkonsolos Bolhuis  AB projelerinde İBB ve Hollanda’nın ortak olarak yer aldıklarını ve bu işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkonsolosa İBB’nin yakın dönemde Eindhoven liderliğinde “Road Maps for Energy” isimli AB projesine katıldığı ve yine yeni bir AB projesi olarak yürütülmeye başlanan POP-MACHINA projesinde Hollanda’nın Venlo Belediyesi ile birlikte 48 ay sürecek olan çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.  Özellikle Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Kentsel Hareketlilik Komitesi’nde İBB ile birlikte Eindhoven ve Amsterdam’ın da yer aldığını vurgulayan Başkonsolos, Hollanda’nın yaşanabilir şehirler alanında dört öncelikli konuda çalıştığını, bu konuların hareketlilik, iklimle mücadele ve doğal afetlere dirençli şehirler, döngüsel ekonomi ve gıda atığı yönetimi olduğunu ifade etti. Hareketlilik alanında çok modlu, entegre bir ulaşım politikasını izlediklerini belirten Başkonsolos döngüsel ekonomi alanında ilgili bütün paydaşların bir araya geldiği uluslararası kurumlarla da işbirliği halinde bir platform kurduklarını ve kamu-özel ortaklığı anlayışı ile çalıştıklarını söyledi. Endüstriyel tekstil alanında geri dönüşüm projelerinin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkonsolos bu alanda İSTAÇ’ın önemli bir paydaş olduğunu ifade etti. Bununla beraber sürdürülebilir şehirler kapsamında İSBAK, İSPARK, İETT, İSTAÇ ile işbirliği yaptıklarını belirttiler. Enerji verimliliği alanında İBB ve ilçe belediyelerinin katılımına açık yakın zamanda bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade eden Başkonsolos çalıştayda Hollandalı şirketlerin de olacağını belirtti. Dr. Hüseyin Sert, kentsel tarım konusunun İBB’nin öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayarak bu alanda Hollanda’nın deneyimlerinden faydalanılabileceğini ifade etti. Sosyal ve kültürel projelerle ilgili olarak Hollanda Başkonsolosluğu ile işbirliği kurulabileceğinin belirtilmesi üzerine Başkonsolos, Şişli Belediyesi ile ve bazı sivil toplum kuruluşları ile halihazırda sosyal ve kültürel konularda projelerin yürütüldüğünü söyledi. Başkonsolos özellikle sığınmacıların iş dünyasına entegre edilmesi ile ilgili çalışmaları olduğunu ifade etti. Sonuç olarak her iki taraf İBB ve Hollanda arasında birçok konuda potansiyel işbirliği olduğunun altını çizerken bu potansiyel işbirliği konularının hayata geçmesi için yakın dönemde birlikte çalışacaklarını teyit etti.