Herkes İçin Demokrasi

AMAÇ: Engelli vatandaşlara yönelik eğitimlerin güçlendirilmesi ve engelli hakları konusunda eğitim – sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Engelli vatandaşların toplumla bütünleşmesine katkıda bulunulması; Gençlerin genelde aktif vatandaşlığını,  özelde ise Avrupa vatandaşlığının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Engelliler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 8 Ay