Glass

AMAÇ: Avrupa Birliği genelinde kamu hizmetlerini destekleyecek açık kaynak kodlu, şeffaf, sınır ötesi, kullanıcı dostu, kişiselleştirilmiş, uçtan uca şifreli ve blokzincir teknolojisi, P2P ağı, IPFS gibi en gelişmiş BİT metodolojileri ile geliştirilen, yalnızca bir kez tanıtılan bir ağa katılımı sağlayan, vatandaş merkezli yenilikçi bir e-devlet çözümü sunmak.

HEDEFLER: Bu sayede örneğin herhangi bir Avrupa ülkesi vatandaşı, Avrupada başka bir ülkeye gittiğinde ihtiyacı olan e-devlet hizmetlerinden yararlanmak için GLASS Platformu’ndan erişilebilir olan, doğruluğu geçerli bilgi ve belgeleri kolayca sağlayabilecektir.

PAYDAŞ : Bilgi İşlem Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2021

PROJE SÜRESİ: 36 Ay