Geri Dönüşebilir Katı Atık Toplama Otomatı Geliştirilmesi (Akıllı Konteynır)

AMAÇ: İstanbul’da belirlenecek pilot bölgede akıllı konteynerlar ve ödüllendirme yöntemi kullanılarak geri dönüşebilir katı atıkların toplanması ve teşvikidir.

HEDEFLER: Doğaya zararlı katı atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması, kişileri geri dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde bilinçlendirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde kişilerin teşvik edilmesi, toplanan katı atıkların geri dönüşümü ile tekrar kullanımını sağlamak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSBAK A.Ş.

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 12 Ay