İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı’nda Müdürlüğümüz ile ilgili tanımlanan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda AB ve İFM Müdürlüğü’nün temel faaliyet alanları “eğitim ve bilinçlendirme”, “müktesebat”, “tanıtım ve işbirliği”, “proje” ile “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi” olmak üzere 5 grupta toplanmaktadır.

faaliyet_alanlariTemel faaliyet alanlarına göre Müdürlüğün başlıca görevleri:

  • AB ve İSTKA kaynaklarının kullanımı için İBB birimlerini, projelerin başvuru aşamasından tamamlanıncaya kadar bütün süreçlerde desteklemek.
  • AB ve İSTKA projeleri ile iyi uygulamaların kurumumuza aktarılmasını sağlamak.
  • AB ve İFM çalışmalarından sorumlu bakanlıklar, kamu kurumları ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak.
  • AB ve İSTKA kaynaklarının kullanımı konularında bilgilendirme çalışmaları (çalıştay, seminer, eğitim vb.) düzenlemek.
  • Ortak projelerle, AB mevzuatı konusunda birimlerimizde farkındalık oluşturmak.
  • İFM Projesi kapsamında İBB sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini yapmak.