eurodesk_ibb_temas_noktasi

İBB bünyesinde Eurodesk Temas Noktası oluşturulması amacıyla Ulusal Ajans – Eurodesk Türkiye – Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Ağı’nın 1 Ağustos 2013 tarihinde çıkmış olduğu “Yeni Temas Noktaları” teklif çağrısına başvuru yapılmıştır. 21 Ekim 2013 tarihinde açıklanan sonuç ile İBB bünyesinde Eurodesk Temas Noktası oluşturulmasına yönelik başvuru kabul edilmiştir.

Eurodesk İBB Temas Noktası, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluştur.

Eurodesk İBB Temas Noktası ile başta gençler olmak üzere birçok kesimden farklı insan; başta eğitim ve gençlik olmak üzere çeşitli alanlardaki Avrupa fırsatları ve Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgilendirilecek ve AB ile ilgili yapacağımız faaliyetlerde bir araya gelmeleri sağlanacaktır.

Eurodesk İBB Temas Noktası, gençlerle etkin ve sürdürülebilir iletişim tesis etmek ve ortak paydada yeni projeler üretme açısından önemli bir işlev üstlenecektir. Bu kapsamda verilecek başlıca hizmetlerimiz:

  • Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
  • Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
  • AB fonlarıyla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
  • Avrupa ve AB ile ilgili çok farklı alanlarda eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
  • Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Başta Gençlik Programı olmak üzere AB mali destek programları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması,
  • Başta gençler olmak üzere birçok kesimden farklı insana, Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması.