eurodesk-turkiye-temas-noktasi-1

İstanbullu gençler, İBB Eurodesk Temas Noktası ile Avrupa fırsatlarını keşfedecek…

İBB bünyesinde Eurodesk Temas Noktası oluşturulması amacıyla Ulusal Ajans’a yapılan başvurumuz 21 Kasım 2013 tarihinde kabul edildi.

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Eurodesk Temas Noktaları ile gençlere eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sunulmaktadır.

İBB bünyesinde kurulacak Eurodesk Temas Noktası ile başta gençler olmak üzere birçok kesimden farklı insan; başta eğitim ve gençlik olmak üzere çeşitli alanlardaki Avrupa fırsatları ve Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgilendirilecek ve AB ile ilgili yapacağımız faaliyetlerde bir araya gelmeleri sağlanacaktır.

İBB Eurodesk Temas Noktası, gençlerle etkin ve sürdürülebilir iletişim tesis etmek ve ortak paydada yeni projeler üretme açısından önemli bir işlev üstlenecektir. Bu kapsamda verilecek başlıca hizmetlerimiz:

  • Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
  • Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
  • AB fonlarıyla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
  • Avrupa ve AB ile ilgili çok farklı alanlarda eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
  • Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Başta Gençlik Programı olmak üzere AB mali destek programları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması,
  • Başta gençler olmak üzere birçok kesimden farklı insana, Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması.

eurodesk-turkiye-temas-noktasi-1

 Eurodesk Nedir?

Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını Türkiye’de duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını yürütme, koordine etme, izleme ve bu kapsamdaki faaliyetleri Avrupa Komisyonu’na rapor halinde sunma görevlerini yerine getiren tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip bir oluşumdur.

Tüm AB üyesi ve aday ülkelerde kurulmuş olan Eurodesk, Türkiye’de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Eurodesk; Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Eurodesk, gençlere ve gençler ile çalışan herkese Avrupa fırsatları ve Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında bilgi vermektedir.

Eurodesk’in Rolü

Kısaca “Gençlik Bilgilendirme Ağı” olarak tanımlanabilecek olan Eurodesk, Avrupa’da 33 ülkede 700’e yakın temas noktasıyla koordineli bir şekilde çalışan büyük bir ağdır. Avrupa Birliği; eğitim, kültür, sanat, bilim ve daha birçok alanda çok çeşitli fırsatların içinde olduğu programları gençlerin hizmetine sunmaktadır. Eurodesk, “Temas Noktaları” ile sadece bu fırsatlar hakkında bilgi vermemekte, aynı zamanda bu fırsatların nasıl kullanılacağına dair her türlü desteği de sağlamaktadır.

Eurodesk’in Gençlere Sunduğu İmkânlar

Yurt dışı imkânları sunma;

Kişiler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hiç para harcamadan ve herhangi bir ücret ödemeden yurt dışına çıkabilmekte, proje süresi boyunca yol, yemek, konaklama gibi ihtiyaçları Eurodesk tarafından karşılanmaktadır.

Proje kapsamında İBB personeli de yurtdışı imkânlarından ücretsiz faydalanabileceği gibi Eurodesk’in ilan ettiği kendi alanlarındaki projelere de dâhil olabileceklerdir.

Avrupa’da öğrenim görme;

Maddi durumu elverişsiz bir öğrenci yurt dışında öğrenim görmek istediği takdirde, Eurodesk temas noktasına başvurması yeterlidir. Eurodesk bu konuda Avrupadaki temas noktalarına e-posta gönderir.  Daha sonra çağrıya çıkmış okul veya dengi kurum ile iletişim kurarak kişiyi buraya yönlendirir. Bu sayede kişi hiçbir ücret ödemeden eğitimini Avrupa’da görme imkânı bulabilecektir.

Başka bir ülkede staj yapma;

İş hayatının küçük bir provası staj. Öğrenciyken çalışmak, tecrübe edinmek mezun olunduğunda tercih sebebidir. Bu süreci yurtdışında yaşamak isteyen öğrenciler Eurodesk staj imkanlarından faydalanabilmektedir.

İnsiyatif alma;

Gençler özellikle eğitim hayatları boyunca geleneksel aile yapısının da etkisiyle sorumluluk alma konusunda aktif değillerdir. Ulusal ve uluslararası gençlik projelerinin sunduğu imkânlar sayesinde ise bu gençler hem çevrelerinde aktif olarak görevler almaya başlayacak hem de birçok projenin ilerlemesi adına sorumluluklar alacaklardır. Bu bağlamda çoğunluğunu gençlerin yazdığı ve yürüttüğü uluslararası projeler gençlerin inisiyatif alma konusunda gelişimine pozitif yönde büyük katkılar sağlamaktadır.

Gönüllülük yapma;

Eurodesk, gençlere AB projeleriyle ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda “gönüllülük” kavramı konusunda da toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Değişim Projelerinde yer alma;

Avrupa Birliği projelerinin sunduğu başka bir imkan ise dünyadaki farklı ülkelerden gelen gençleri bir arada buluşturan değişim projeleridir. Bu projeler bir ülkede farklı ülkelerden gelen gençlerin buluştuğu projeler olmakla birlikte, genel anlamda kültürel etkileşimi ve gençlerin farklı kültürlere özgü ön yargılarından kurtularak kişisel gelişimlerini hedeflemektedir.

Aktif vatandaş olma;

Avrupa birliğinin şuan ki en önemli konularından biri olan aktif vatandaş olma kavramı Avrupa birliği projelerinde büyük değer taşımaktadır. Bu kavram gençlerin yaşadıkları çevrenin demokratik ve işlevsel yapısını anlayarak ona dahil olmalarını ifade eder. Bu döngüye aktif şekilde dahil olan gençler düşünce ve fikirlerini daha özgürce ifade ederken, daha fazla kişi tarafından dinlenme ve değer bulma şansını yakalarlar. Projelere dahil olan gençlerin bu özelliklere sahip olarak proje sürecinden çıkması oldukça önemlidir.

Yeni coğrafyalar, yeni kültürler görme;

Her ülkenin kendi kodları vardır. Çokuluslu projelerde yer alan kişilerin de bu kodları öğrenmesinde fayda var. Zira iş toplantılarının sorunsuz geçmesi, sizi amacınıza bir adım daha fazla yaklaştırır.
Kimi zaman bazı ayrıntılara hakim olmak, bulunduğunuz ülkenin kültürünü tanıyarak gitmek, size somut faydalar sağlayabilir. Sizin kültürünüzde olumlu olan bir şeyin diğer kültürde işe yaramadığını öğrenmek sizin hayatınızda ne gibi değişiklikleri beraberinde getireceğini bilemezsiniz.

Eurodesk Temas Noktaları

Tüzel kişiliğe sahip tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açık olan, teklif çağrısı kapsamında akredite edilerek ‘Eurodesk Türkiye Temas Noktası’ unvanını kazanan bir oluşumdur.

Eurodesk Temas Noktaları, Eurodesk Türkiye Gençlik Bilgilendirme Ağı’nın bir parçasıdır. Ulusal Ajans tarafından, gençlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilen Eurodesk Temas Noktaları, Avrupa fırsatlarını duyurmak ve bilgi almak isteyenlere doğru ve hızlı bilgiyi ulaştırmak için sistemli bir biçimde çalışmaktadır.

Bu kapsamda; gençlere yönelik ücretsiz soru cevaplama hizmeti, soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri, Avrupa fon fırsatlarına ilişkin internet erişimi sağlanması, eğitim hizmetleri, yerel bazda gençleri buluşturan konferans, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi, Avrupa fırsatları konusunda kaynak materyal sağlanması, özelde Gençlik Programı genelde ise Avrupa çapındaki tüm hareketlilik programlarıyla ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Ülkemizde, 67 ilimizde 141 temas noktası faaliyet göstermekte olup; bunların %30’u STK, %10’u Valilik, %13’ü Yerel yönetimler ve % 47’si de üniversiteler tarafından faaliyete geçirilmiştir.

İstanbul’da toplam 12 Temas Noktası faaliyet göstermektedir. Yerel yönetim olarak ise sadece Esenler Belediyesi’ne ait Temas Noktası hizmet vermektedir. 21 Kasım’da açıklanan sonuçlar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Beykoz ve Sultanbeyli belediyeleri bünyesinde de Eurodesk Temas Noktası kurulması yönündeki başvurular kabul edilmiştir.

İBB Bünyesinde Eurodesk Temas Noktası Kurulmasının Önemi

14 milyondan fazla nüfusa sahip İstanbul’da sadece 12 Eurodesk Temas Noktası’nın bulunması, gençlere ulaşmada ve Avrupa fırsatlarından haberdar etmede çok yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda İBB’nin hizmet tecrübesi, halkla temas gücü ve hitap ettiği gençlik potansiyeli açısından Eurodesk temas noktası olmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Oysa belediyelerin gençlere yönelik faaliyetlerinin artırılması için Eurodesk büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, İBB bünyesinde kurulacak Eurodesk Temas Noktası, farklı görüşten binlerce gençle aktif iletişim kurulmasını sağlayarak, gençlerde İBB lehine olumlu bir farkındalık oluşturacaktır.

Bunun yanı sıra, İstanbul’daki STK, dernek, vakıf ve üniversitelerle de iletişimini artıracak olan İBB; toplumun her kesiminden insana ulaşarak, hem kendini tanıtma hem de bu fırsatlarla insanları buluşturarak Belediyenin görünürlüğünü arttırma fırsatı yakalayacaktır.

Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması bağlamında çok başarılı projelere imza atan İBB’nin görünürlük ve farkındalığının toplum bazında artması; önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesi, özellikle İstanbul’daki üniversiteli gençlere İBB’nin çalışmalarını tanıtma imkânı verecektir.

Eurodesk Temas Noktaları ile proje yarışmaları ve akran eğitimi konusunda İl çapında çalışmalar yapılarak; gençlere ait yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin ve yardımlaşma duygusunun arttırılmasına olumlu katkı sağlanacaktır. Böylece, daha fazla konuşan ve düşüncelerini daha demokratik şekilde dile getiren bir gençlik profili oluşturmak adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir hizmet sunmuş olacaktır.

avrupa_gonulluluk_hizmeti

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ FAALİYETLERİ

İBB bünyesinde çok yakında Avrupa Gönüllü Hizmeti de verilmeye başlanacak…

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH);

Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü olarak çalışırken yaptığınız iş için maaş benzeri bir ücret almazsınız. Bununla birlikte yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı alabileceksiniz. Bir AGH projesi, kısa süreli (2-8 hafta -sadece engellilere ve imkanları kısıtlı gençlere yönelik) ya da uzun süreli (2-12 ay) olarak bir AB ülkesinde gönüllü olmanıza imkan tanımaktadır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne başvurabilme;

18-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart aranmamaktadır. (yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi vs.)

Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne gidebilmek için;

Avrupa Gönüllü Hizmetine gitmek isteyen gençler //ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei en.cfm sitesinde yayınlanmış hali hazırdaki projelerden seçtiklerine başvurabilirler.

Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli?

Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti kişiye ne kazandırır?

Öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatınız olacak. Yabancı bir ortamda ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta uzunca bir süre (2 hafta-12 ay) bulunmak sizin için ciddi bir tecrübe olacaktır. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültümüzü tanıtma şansınız da olacak. Ve gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen Youthpass sertifikası alacaksınız.

voluntary_service

Avrupa Gönüllü Hizmeti için eğitim veya ekonomik bir şart var mı?

Avrupa Gönüllü Hizmeti için tek şart 18-30 yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz Avrupa Gönüllü Hizmeti için bir engel oluşturmaz.

Engelli gençler için fırsatlar nelerdir?

İmkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkanlara sahip kesimlerden gelen ya da engelli/özel gereksinimleri olan) gençler 2 – 8 hafta arasında kısa süreli Avrupa Gönüllü Hizmetinden istifade edebilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır.

voluntary_service_01

Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında konaklama imkanları nelerdir?

AGH esnasında standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara göre değişmektedir.